• mobile

  โทรศัพท์เคลื่อนที่

ประเภทบริการ

เลือกประเภทบริการ

ช่วงราคา

-

จำนวนช่วงราคา (0-3000)
svg circular progress bar

-

ปริมาณการโทร นาที
svg circular progress bar

-

ปริมาณเน็ต GB
svg circular progress bar

-

ความเร็วเน็ต Mbps
svg circular progress bar

-

ค่าโทร/นาที บาท
svg circular progress bar

-

ค่าเน็ต/MB บาท
home-purple
PRO
mobile_bg
mobile_bg
CHECK

ผู้ให้บริการ

คำถามที่พบบ่อยดูทั้งหมด

 • ต้องการเลือกโปรโมชั่นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Unlimited ทำอย่างไร

  หลังจากเลือกราคาที่ต้องการแล้วกดค้นหา จะมีตัวกรองเพิ่มเติม เลือกที่รูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ต แบบไม่จำกัด

 • ต้องการเลือกเฉพาะโปรโมชั่นที่คิดค่าบริการเป็นวินาทีทำอย่างไร

  หลังจากเลือกตัวกรองเบื้องต้นแล้วกดค้นหา จะมีตัวกรองให้เลือกเพิ่มเติม สามารถเลือกโปรโมชั่นที่คิดค่าบริการเป็นวินาทีได้

 • วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Procheck ต้องทำอย่างไรบ้าง

  ผู้ใช้บริการดูวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ProCheck ได้ที่ https://youtu.be/u6phRZFmFsg