คำถามที่พบบ่อย

 • 1 ต้องการเลือกโปรโมชั่นที่ให้บริการโทรแบบ Unlimited ทำอย่างไร

  หลังจากเลือกราคาที่ต้องการแล้วกดค้นหา จะมีตัวกรองเพิ่มเติม เลือกที่รูปแบบการใช้งานโทรออก แบบไม่จำกัด

 • 2 ต้องการดูรายละเอียดโปรโมชั่นทำอย่างไร

  กดที่รายละเอียดของโปรโมชั่นที่ต้องการดู จากนั้นกดที่แต่ละหัวข้อที่มีค่าบริการ จะแสดงรายละเอียดของการคิดค่าบริการแต่ละประเภท

 • 3 ต้องการดูโปรโมชั่นตามอัตราค่าบริการต่อนาทีและค่าบริการเสียงเฉลี่ยต้องทำอย่างไร

  หลังจากเลือกตัวกรองเบื้องต้นที่ต้องการแล้วกดค้นหา จะมีตัวกรองเพิ่มเติม เลือกที่กรองเพิ่มเติมท้ายเมนู แล้วเลือกเรียงตามอัตราค่าบริการเสียงเฉลี่ยที่ต้องการ

 • 4 ต้องการสมัครโปรโมชั่นทำอย่างไร

  กดที่รายละเอียดของโปรโมชั่นที่ต้องการ จะแสดงวิธีการสมัครหรือช่องทางติดต่อผู้ให้บริการ

 • 5 ต้องการเลือกโปรโมชั่นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบ Unlimited ทำอย่างไร

  หลังจากเลือกราคาที่ต้องการแล้วกดค้นหา จะมีตัวกรองเพิ่มเติม เลือกที่รูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ต แบบไม่จำกัด

 • 6 ต้องการเลือกเฉพาะโปรโมชั่นที่คิดค่าบริการเป็นวินาทีทำอย่างไร

  หลังจากเลือกตัวกรองเบื้องต้นแล้วกดค้นหา จะมีตัวกรองให้เลือกเพิ่มเติม สามารถเลือกโปรโมชั่นที่คิดค่าบริการเป็นวินาทีได้

 • 7 ต้องการเรียงลำดับโปรโมชั่นตามราคาทำอย่างไร

  หลังจากเลือกตัวกรองเบื้องต้นแล้วกดค้นหา จะมีตัวกรองช่วยเรียงลำดับให้เลือกเพิ่มเติม เช่นให้เรียงลำดับราคาจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากได้ โดยค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดจะขึ้นกับการเลือกตัวกรองเบื้องต้น

 • 8 ต้องการค้นหาโปรโมชั่นที่ให้ปริมาณเน็ตเยอะๆ ทำอย่างไร

  เพียงเลือกตัวกรองปริมาณอินเทอร์เน็ตขั้นต่ำตามที่ต้องการแล้วกดค้นหา โดยปริมาณเน็ตขั้นต่ำสุดของตัวกรองอยู่ที่ 10 GB จนถึง 500 GB

 • 9 ต้องการดู โปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตบ้าน หรือ โปรโมชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำอย่างไร

  ที่ด้านบนของเว็บไซต์ จะมีประเภทของบริการให้เลือก กดที่ “อินเทอร์เน็ตบ้าน” หรือ “โทรศัพท์เคลื่อนที่” เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาโปรโมชั่นที่ผู้ใช้บริการต้องการ

 • 10 ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร

  กด ลืมรหัสผ่าน แล้วกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมล ระบบจะส่งอีเมลให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

 • 11 วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Procheck ต้องทำอย่างไรบ้าง

  ผู้ใช้บริการดูวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ProCheck ได้ที่ https://youtu.be/u6phRZFmFsg

 • 12 อยากสมัครสมาชิก Procheck ต้องใช้อะไรบ้าง

  เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน Procheck แล้ว ผู้ใช้บริการใช้เพียงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลก็สมัครสมาชิกได้แล้ว

 • 13 สมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้งาน ProCheck ดีอย่างไร

  สมาชิกเก็บโปรโมชั่นที่ชอบไว้ดูภายหลังเพื่อประกอบการตัดสินใจได้

 • 14 วิธีการดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Procheck ทำอย่างไร

  ดาวน์โหลดได้ที่ App Store/Play Store

 • 15 ระบบปฏิบัติการ version ใดบ้างที่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Procheck ได้

  ระบบปฏิบัติการ iOS version 9.3 ขึ้นไป และระบบปฏิบัติการ Android version 7.0 ขึ้นไป

 • 16 โปรเช็ค (Procheck) ทำอะไรได้บ้าง

  ใช้ค้นหารายการส่งเสริมการขายได้ตามความต้องการใช้งาน โดยจำแนกเป็น บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ (อินเทอร์เน็ตบ้าน) โดยมีตัวกรองเพื่อช่วยเรียงลำดับในการค้นหารายการส่งเสริมการขายที่ต้องการ ทั้งนี้ สามารถจัดเก็บข้อมูลรายการส่งเสริมการขายเป็นรายการโปรดเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อรายการส่งเสริมการขาย โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายด้วยหมายเลข USSD หรือกด Link เพื่อไปยังหน้าเว็บไชต์ของผู้ให้บริการ

 • 17 โปรเช็ค (Procheck) คืออะไร

  เป็นแอปพลิเคชันที่สำนักงาน กสทช. พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ (อินเทอร์เน็ตบ้าน) เข้าถึงข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย ราคาค่าบริการที่เสนอขายในปัจจุบันเพื่อให้ตัดสินใจเลือกใช้รายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งาน ประหยัดเงินในกระเป๋าผู้ใช้บริการ โดยสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเว็บแอปพลิเคชัน