การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ครั้งที่ 4 (The 4th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Myanmar Common Border – JTC-4)

  • 06 กันยายน 2565
  • 556

การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ครั้งที่ 4 (The 4th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Myanmar Common Border – JTC-4)

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ครั้งที่ 4 (The 4th Meeting of Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Myanmar Common Border – JTC-4) โดยการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการเจรจา ประสาน และป้องกันการแก้ไขปัญหาการรบกวนกันของการใช้คลื่นความถี่บริเวณชายแดน และพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 ผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ และแบบ Physical meeting ณ หอประชุมสายลม 5021 สำนักงาน กสทช.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด