ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ “แทนบัตร”

  • 06 มกราคม 2564
  • 689

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ “แทนบัตร”

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือที่เรียกในชื่อ Mobile ID หรือ “แทนบัตร” โดยมีนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ร่วมลงนาม ร่วมกับผู้แทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด พร้อมด้วยนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. ผู้บริหารและพนักงาน กสทช. เข้าร่วมงาน ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติมในการนำระบบแทนบัตร หรือ Mobile ID ไปประยุกต์และพัฒนาต่อยอดสำหรับใช้ในภารกิจของตนเอง เพื่อเป็นทางเลือกในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรมโดยไม่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักงาน กสทช.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด